Επικοινωνία

 • Έδρα

  Πόντου 30, Συκιές
  τ.κ. 566 26 Θεσσαλονίκη

  T:: 2310 611 610

  F: 2310 630 031

 • Εργοστάσιο Παραγωγής

  Ειρηνούπολη, Ν. Ημαθείας
  τ.κ. 590 34

  T: 23320 48 157

  F: 23320 48 377

 • Υποκατάστημα Αθήνας

  Πόντου 3
  τ.κ. 190 14 Καπανδρίτι

  T: 22950 53 610

  F: 22950 53 034

Επικοινωνήστε μαζί μας